انجمن تخصّصی کانستراکت

نسخه‌ی کامل: وینوس - خروجی آفلاین اندروید
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
(1396/11/3، 03:43 عصر)محمد امیری نوشته: [ -> ]*
********** BUILD STARTED AT 2018/01/23 143746 **********
*

Using cordova-fetch for H:\Vinoos-1.1.0\Vinoos\Data\Android.tgz
Adding android project...
Creating Cordova project for the Android platform:
    Path: platforms\android
    Package: com.example.vinoos
    Name: Vinoos
    Activity: MainActivity
    Android target: android-25
Subproject Path: CordovaLib
Android project created with [email protected]
--save flag or autosave detected
Saving [email protected]~6.1.2 into config.xml file ...


ANDROID_HOME=C:\Users\User1\AppData\Local\Android\android-sdk
JAVA_HOME=C:\Program Files\java\jdk1.8.0_152
Subproject Path: CordovaLib
Downloading https://services.gradle.org/distribution....1-all.zip
Unzipping C:\Users\User1\.gradle\wrapper\dists\gradle-2.14.1-all\4cj8p00t3e5ni9e8iofg8ghvk7\gradle-2.14.1-all.zip to C:\Users\User1\.gradle\wrapper\dists\gradle-2.14.1-all\4cj8p00t3e5ni9e8iofg8ghvk7
Starting a new Gradle Daemon for this build (subsequent builds will be faster).

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Unable to start the daemon process.
This problem might be caused by incorrect configuration of the daemon.
For example, an unrecognized jvm option is used.
Please refer to the user guide chapter on the daemon at https://docs.gradle.org/2.14.1/userguide...aemon.html
Please read the following process output to find out more:
-----------------------
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for 2097152KB object heap


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output.
(node:5400) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:
FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Unable to start the daemon process.
This problem might be caused by incorrect configuration of the daemon.
For example, an unrecognized jvm option is used.
Please refer to the user guide chapter on the daemon at https://docs.gradle.org/2.14.1/userguide...aemon.html
Please read the following process output to find out more:
-----------------------
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for 2097152KB object heap


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output.
(node:5400) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.


آقا میلاد برا من هم این اشکال رو میده؟؟ 63 63 63

اول اینکه گرادل رو نصب نکردید که داره سعی میکنه از سایتش که فیلتره دانلودش کنه!
دوم اینکه میگه رم زیادی مصرف شده که باید برید توی تنظیمات برنامه قسمت خروجی و بعد قسمت حداکثر میزان heap جاوا. مقدار اون رو بیشتر کنید (2 یا 3 بذارید)
(1396/11/3، 07:29 عصر)miladesign نوشته: [ -> ]
(1396/11/3، 03:43 عصر)محمد امیری نوشته: [ -> ]*
********** BUILD STARTED AT 2018/01/23 143746 **********
*

Using cordova-fetch for H:\Vinoos-1.1.0\Vinoos\Data\Android.tgz
Adding android project...
Creating Cordova project for the Android platform:
    Path: platforms\android
    Package: com.example.vinoos
    Name: Vinoos
    Activity: MainActivity
    Android target: android-25
Subproject Path: CordovaLib
Android project created with [email protected]
--save flag or autosave detected
Saving [email protected]~6.1.2 into config.xml file ...


ANDROID_HOME=C:\Users\User1\AppData\Local\Android\android-sdk
JAVA_HOME=C:\Program Files\java\jdk1.8.0_152
Subproject Path: CordovaLib
Downloading https://services.gradle.org/distribution....1-all.zip
Unzipping C:\Users\User1\.gradle\wrapper\dists\gradle-2.14.1-all\4cj8p00t3e5ni9e8iofg8ghvk7\gradle-2.14.1-all.zip to C:\Users\User1\.gradle\wrapper\dists\gradle-2.14.1-all\4cj8p00t3e5ni9e8iofg8ghvk7
Starting a new Gradle Daemon for this build (subsequent builds will be faster).

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Unable to start the daemon process.
This problem might be caused by incorrect configuration of the daemon.
For example, an unrecognized jvm option is used.
Please refer to the user guide chapter on the daemon at https://docs.gradle.org/2.14.1/userguide...aemon.html
Please read the following process output to find out more:
-----------------------
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for 2097152KB object heap


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output.
(node:5400) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:
FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Unable to start the daemon process.
This problem might be caused by incorrect configuration of the daemon.
For example, an unrecognized jvm option is used.
Please refer to the user guide chapter on the daemon at https://docs.gradle.org/2.14.1/userguide...aemon.html
Please read the following process output to find out more:
-----------------------
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for 2097152KB object heap


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output.
(node:5400) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.


آقا میلاد برا من هم این اشکال رو میده؟؟ 63 63 63

اول اینکه گرادل رو نصب نکردید که داره سعی میکنه از سایتش که فیلتره دانلودش کنه!
دوم اینکه میگه رم زیادی مصرف شده که باید برید توی تنظیمات برنامه قسمت خروجی و بعد قسمت حداکثر میزان heap جاوا. مقدار اون رو بیشتر کنید (2 یا 3 بذارید)

ولی من هر دو تا کاری که برای گرادل گفتید رو انجام دادم!!!
(1396/11/2، 09:46 صبح)pro.designer_68 نوشته: [ -> ]برای من این ارور رو میده:


You have been opted out of telemetry. To change this, run: cordova telemetry on.
(node:13980) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:

npm ERR! Invalid package.json

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\sam\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-01-22T05_13_49_739Z-debug.log
(node:13980) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.


You have been opted out of telemetry. To change this, run: cordova telemetry on.
Removing platform android from config.xml file...You have been opted out of telemetry. To change this, run: cordova telemetry on.
Using cordova-fetch for D:\Program\construct
(node:8044) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): CordovaError: Failed to fetch platform D:\Program\construct

Probably this is either a connection problem, or platform spec is incorrect.
Check your connection and platform name/version/URL.
Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:
npm ERR! code ENOLOCAL
npm ERR! Could not install from "D:\Program\construct" as it does not contain a package.json file.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\sam\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-01-22T05_14_11_290Z-debug.log
(node:8044) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.

این آدرس جایی هست که وینوس نصب:
"D:\Program\construct"

اقا میلاد جواب ما رو هم بدید لطفا
کوردوا و گرادل هم نصب هستن. توی برنامه زده نصب شده ولی بازم ارور میده
ضمنا برای نصب افزونه هم مشکل دارم
(1396/11/4، 01:56 عصر)pro.designer_68 نوشته: [ -> ]اقا میلاد جواب ما رو هم بدید لطفا
کوردوا و گرادل هم نصب هستن. توی برنامه زده نصب شده ولی بازم ارور میده
ضمنا برای نصب افزونه هم مشکل دارم


متاسفانه واسه این خطا راه حلی پیدا نکردم تا الان.
(1396/11/4، 01:56 عصر)pro.designer_68 نوشته: [ -> ]
(1396/11/2، 09:46 صبح)pro.designer_68 نوشته: [ -> ]برای من این ارور رو میده:


You have been opted out of telemetry. To change this, run: cordova telemetry on.
(node:13980) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:

npm ERR! Invalid package.json

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\sam\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-01-22T05_13_49_739Z-debug.log
(node:13980) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.


You have been opted out of telemetry. To change this, run: cordova telemetry on.
Removing platform android from config.xml file...You have been opted out of telemetry. To change this, run: cordova telemetry on.
Using cordova-fetch for D:\Program\construct
(node:8044) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): CordovaError: Failed to fetch platform D:\Program\construct

Probably this is either a connection problem, or platform spec is incorrect.
Check your connection and platform name/version/URL.
Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:
npm ERR! code ENOLOCAL
npm ERR! Could not install from "D:\Program\construct" as it does not contain a package.json file.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\sam\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-01-22T05_14_11_290Z-debug.log
(node:8044) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.

این آدرس جایی هست که وینوس نصب:
"D:\Program\construct"

اقا میلاد جواب ما رو هم بدید لطفا
کوردوا و گرادل هم نصب هستن. توی برنامه زده نصب شده ولی بازم ارور میده
ضمنا برای نصب افزونه هم مشکل دارم
سلام   این وبلاگ آموزش وینوس هست برید داخلش ببینید مشکلتون حل میشه.

http://helpvin.blog.ir
آقا میلاد من وقتی دکمه خروجی رو میزنم این ارور رو میده :
\Vinoos\Data\crosswalk-arm7 was unexpected at this time.


H:\Vinoos\HAX>  "C:\Users\Ghanary\AppData\Roaming\npm\\node.exe"  "C:\Users\Ghanary\AppData\Roaming\npm\\node_modules\cordova\bin\cordova" plugin add C:\Program Files (x86)\Vinoos\Data\crosswalk-arm7


\Vinoos\Data\Android.tgz was unexpected at this time.
H:\Vinoos\HAX>  "C:\Users\Ghanary\AppData\Roaming\npm\\node.exe"  "C:\Users\Ghanary\AppData\Roaming\npm\\node_modules\cordova\bin\cordova" platform add C:\Program Files (x86)\Vinoos\Data\Android.tgz

احتمالا به این خاطر که توی program files نصبش کردید
(1396/11/5، 06:13 عصر)miladesign نوشته: [ -> ]احتمالا به این خاطر که توی program files نصبش کردید

ایندفعه این ارور رو داد :
(node:5716) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:
npm ERR! Invalid package.json

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\Ghanary\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-01-25T14_27_05_426Z-debug.log
(node:5716) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.


Using cordova-fetch for H:\ظ†ط±ظ…
(node:5164) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): CordovaError: Failed to fetch platform H:\ظ†ط±ظ…
Probably this is either a connection problem, or platform spec is incorrect.
Check your connection and platform name/version/URL.
Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:
npm ERR! code ENOLOCAL
npm ERR! Could not install from "H:\ظ†ط±ظ…" as it does not contain a package.json file.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\Ghanary\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-01-25T14_27_14_488Z-debug.log
(node:5164) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.

(1396/11/5، 06:51 عصر)Radical Games نوشته: [ -> ]
(1396/11/5، 06:13 عصر)miladesign نوشته: [ -> ]احتمالا به این خاطر که توی program files نصبش کردید

ایندفعه این ارور رو داد :
(node:5716) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:
npm ERR! Invalid package.json

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\Ghanary\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-01-25T14_27_05_426Z-debug.log
(node:5716) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.


Using cordova-fetch for H:\ظ†ط±ظ…
(node:5164) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): CordovaError: Failed to fetch platform H:\ظ†ط±ظ…
Probably this is either a connection problem, or platform spec is incorrect.
Check your connection and platform name/version/URL.
Error: cmd: Command failed with exit code 1 Error output:
npm ERR! code ENOLOCAL
npm ERR! Could not install from "H:\ظ†ط±ظ…" as it does not contain a package.json file.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\Ghanary\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-01-25T14_27_14_488Z-debug.log
(node:5164) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
سلام. به نظرم چون توی متن خطا:
npm ERR! Could not install from "H:\ظ†ط±ظ…"
است، یعنی یکی از مسیر هاتون(مسیر برنامه، مسیر فایل زیپ ، ...) شامل اسم فارسیه... مسیر برنامه نباید space داشته باشه، مثلا نباید program files باشه چون اسپیس داره، فارسی هم نباید باشه... مسیر فایل زیپ هم فارسی نباید باشه...
سلام و درود

ببخشید میشه لینک sdk رو بدید آخه خوبش رو نمیتونم گیر بیارم
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41