انجمن تخصّصی کانستراکت

نسخه‌ی کامل: دسته بندی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دسته بندی  منابع بازی
1- اسپرایت ها فروهرگان
2- پس زمینه
3- صدا و آوا
4- موسقی و خنیاگان
5- فونت و قلم
6- مدل سه بعدی
دسته بندی ابزار های بازی سازی
1- گرافیک یا نگاریک
2- صدا و آوا
3- نوشتن و  فونت
4- افکت ها
5- برنامه نویسی
6- گرافیک سه بعدی