آیا این آموزش ها خوب بود؟
بله
91.67%
11
خیر
8.33%
1
12 رأی
*شما به این گزینه رأی داده‌اید. [نمایش نتایج]

آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
#21
قسمت های جدید اضافه شد ، برای دیدن آموزش ها به پست اوّل بروید.
پیشنهادات و انتقادات خود را در این تایپک اعلام کنید.
اگر سوالی در مورد آموزش ها دارید ، در این تایپک اعلام کنید.
ممکن است این قسمت ، قسمت آخر باشد.
به نام خدا
« از گهواره تا گور دانش بجویید. »
سخنی از پیامبر اسلام

« بسی رنج بردم بدین سال سی             عجم زنده کردم بدین پارسی »
فردوسی

دو کس رنج بیهود بردند و سعی بی فایده کردند ؛ یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

کانال ما در آپارات: محمد امین 1388 1378
موضوعات کاربردی:
آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
آموزش های کوتاه من برای کانستراکت
آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم
همه ی تایپک های مهم انجمن
  پاسخ


 سپاس شده توسط: آموزش دهنده ، hesam3 ، FARZAD BLACK
#22
قسمت های جدید اضافه شد ، برای دیدن آموزش ها به پست اوّل بروید.
پیشنهادات و انتقادات خود را در این تایپک اعلام کنید.
اگر سوالی در مورد آموزش ها دارید ، در این تایپک اعلام کنید.
ممکن است این قسمت ، قسمت آخر باشد.
به نام خدا
« از گهواره تا گور دانش بجویید. »
سخنی از پیامبر اسلام

« بسی رنج بردم بدین سال سی             عجم زنده کردم بدین پارسی »
فردوسی

دو کس رنج بیهود بردند و سعی بی فایده کردند ؛ یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

کانال ما در آپارات: محمد امین 1388 1378
موضوعات کاربردی:
آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
آموزش های کوتاه من برای کانستراکت
آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم
همه ی تایپک های مهم انجمن
  پاسخ


 سپاس شده توسط: M.gh ، FARZAD BLACK ، آموزش دهنده
#23
معلوم نیست ، اگر ایده و پیشنهاد جدید در مورد این دوره دارید ، در پیام خصوصی به من اعلام کنید.
به نام خدا
« از گهواره تا گور دانش بجویید. »
سخنی از پیامبر اسلام

« بسی رنج بردم بدین سال سی             عجم زنده کردم بدین پارسی »
فردوسی

دو کس رنج بیهود بردند و سعی بی فایده کردند ؛ یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

کانال ما در آپارات: محمد امین 1388 1378
موضوعات کاربردی:
آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
آموزش های کوتاه من برای کانستراکت
آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم
همه ی تایپک های مهم انجمن
  پاسخ


 سپاس شده توسط: آموزش دهنده
#24
قسمت جدید اضافه شد ، برای دیدن آموزش ها به پست اوّل بروید.
پیشنهادات و انتقادات خود را در این تایپک اعلام کنید.
اگر سوالی در مورد آموزش ها دارید ، در این تایپک اعلام کنید.
به نام خدا
« از گهواره تا گور دانش بجویید. »
سخنی از پیامبر اسلام

« بسی رنج بردم بدین سال سی             عجم زنده کردم بدین پارسی »
فردوسی

دو کس رنج بیهود بردند و سعی بی فایده کردند ؛ یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

کانال ما در آپارات: محمد امین 1388 1378
موضوعات کاربردی:
آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
آموزش های کوتاه من برای کانستراکت
آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم
همه ی تایپک های مهم انجمن
  پاسخ


 سپاس شده توسط: آموزش دهنده
#25
قسمت جدید اضافه شد ، برای دیدن آموزش ها به پست اوّل بروید.
پیشنهادات و انتقادات خود را در این تایپک اعلام کنید.
اگر سوالی در مورد آموزش ها دارید ، در این تایپک اعلام کنید.
به نام خدا
« از گهواره تا گور دانش بجویید. »
سخنی از پیامبر اسلام

« بسی رنج بردم بدین سال سی             عجم زنده کردم بدین پارسی »
فردوسی

دو کس رنج بیهود بردند و سعی بی فایده کردند ؛ یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

کانال ما در آپارات: محمد امین 1388 1378
موضوعات کاربردی:
آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
آموزش های کوتاه من برای کانستراکت
آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم
همه ی تایپک های مهم انجمن
  پاسخ


 سپاس شده توسط: آموزش دهنده ، hesam3
#26
قسمت جدید اضافه شد ، برای دیدن آموزش ها به پست اوّل بروید.
پیشنهادات و انتقادات خود را در این تایپک اعلام کنید.
اگر سوالی در مورد آموزش ها دارید ، در این تایپک اعلام کنید.
به نام خدا
« از گهواره تا گور دانش بجویید. »
سخنی از پیامبر اسلام

« بسی رنج بردم بدین سال سی             عجم زنده کردم بدین پارسی »
فردوسی

دو کس رنج بیهود بردند و سعی بی فایده کردند ؛ یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

کانال ما در آپارات: محمد امین 1388 1378
موضوعات کاربردی:
آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
آموزش های کوتاه من برای کانستراکت
آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم
همه ی تایپک های مهم انجمن
  پاسخ


 سپاس شده توسط: آموزش دهنده ، hesam3
#27
(1399/5/16، 08:47 عصر)آموزش دهنده نوشته است: لطفا همیشه در آخر آموزشاتون یه پیش نمایش از کار و تغییرات انجام شده روی پروژه بزارید اینجوری خیلی بهتره .خیلی ممنون از شما
با سلام ، ممنون از پیشنهاد خوبتان ، حتماً در این این دوره و دوره های های بعدی اصلاح می کنم.
به نام خدا
« از گهواره تا گور دانش بجویید. »
سخنی از پیامبر اسلام

« بسی رنج بردم بدین سال سی             عجم زنده کردم بدین پارسی »
فردوسی

دو کس رنج بیهود بردند و سعی بی فایده کردند ؛ یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

کانال ما در آپارات: محمد امین 1388 1378
موضوعات کاربردی:
آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
آموزش های کوتاه من برای کانستراکت
آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم
همه ی تایپک های مهم انجمن
  پاسخ


 سپاس شده توسط: آموزش دهنده ، hesam3
#28
قسمت های جدید قرار گرفت ، برای دیدن آموزش ها به پست اوّل مراجعه کنید.
اگر پیشنهادی یا انتقادی یا سوالی دارید ، در پیام خصوصی یا در همین تایپک اعلام کنید.


قسمت های جدید قرار گرفت ، برای دیدن آموزش ها به پست اوّل بروید.
اگر پیشنهادی یا سوالی یا انتقادی دارید ، در این تایپک یا در پیام خصوصی اعلام کنید.
به نام خدا
« از گهواره تا گور دانش بجویید. »
سخنی از پیامبر اسلام

« بسی رنج بردم بدین سال سی             عجم زنده کردم بدین پارسی »
فردوسی

دو کس رنج بیهود بردند و سعی بی فایده کردند ؛ یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

کانال ما در آپارات: محمد امین 1388 1378
موضوعات کاربردی:
آموزش بازی استراتژی شبیه به جنگ های صلیبی
آموزش های کوتاه من برای کانستراکت
آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم
همه ی تایپک های مهم انجمن
  پاسخ


 سپاس شده توسط: آموزش دهنده ، hesam3 ، M.gh


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش بازی فضایی شبیه به مرغ های مهاجم amin hosseini 6 340 4 ساعت پیش
آخرین ارسال: amin hosseini
Lightbulb خروجی جدید (adaptor c2 to apk) (تست شد جواب داد !!) daiisalman 33 2,621 1399/3/14، 07:35 عصر
آخرین ارسال: [email protected]
  سورس شبیه سازی توپ(جنبه آموزش) hamedfakhrayi 0 189 1399/2/24، 05:19 عصر
آخرین ارسال: hamedfakhrayi
  آموزش فیزیک در کانستراکت hamedfakhrayi 0 154 1399/2/23، 05:58 عصر
آخرین ارسال: hamedfakhrayi
  آموزش ساخت keystore با گوشی!! hamedfakhrayi 0 143 1399/2/23، 01:20 عصر
آخرین ارسال: hamedfakhrayi

پرش به انجمن: